Үйлчилгээ

Эмчилгээ

Эмчилгээ

220px-ToothMontage3.jpg

 • Цоорлын эмчилгээ
 • Цоорлын хүндрэлийн эмчилгээ

Шүдний тулгуур эд салстын эмчилгээ

 • шүдний өнгөр болон чулуу цэвэрлэх
 • эмгэг хөндийд эм үлдээх
 • шарх цэвэрлэх

Мэс заслын эмчилгээ

 • буйл засах, тайрах
 • шүд авах /араа, ёзоор, агт араа/
 • шүдний орой тайрах
Шүд цайруулах 
 • Америкийн Ультрадент компаний BOOST материалаар цайруулах эмчилгээ/ шинэ технологи - өвдөлтгүй, мэдрэгшилтэй шүдэнд ч хийх боломжтой/

Сүүн шүдний эмчилгээ

 • Өнгөр тодорхойлж, зөвлөгөө өгөх                                                       
 • Амны хөндийн эрүүл ахуйн аргачилсан зөвлөгөө                           
 • Фторын түрхлэг                                                
 • Шүдний ховил хаах                                                                                    
 • Цоорлыг зогсоох түрхлэг  1 шүдэнд (сафорайд)                                
 • Эмчилгээний жийргэвч,түр ломбо                                                          
 • Мышъяк тавих                                                                                            
 • Шүдний хөндийг нээж багажаар цэвэрлэх:                                                     
 • Сувагт эмийн бодис орхих, түр ломбо                                  
 • Суваг ломбодох                                                              
 • Сувгийн эмчилгээний дараах байнгын  ломбо:
 • Металл түр бүрээс                                                             
 • Сүүн шүд авах