Шүдний оношлогоо

1. Рентген

  • 2D зураг
  • 3D /CT/, Дэлгэмэл зураг

2. Анхан шатны эмчийн үзлэг зөвөлгөө

Эмчилгээ

  • Эмчилгээ
  • Шүдний тулгуур эд салстын эмчилгээ
  • Мэс заслын эмчилгээ
  • Шүд цайруулалт

Шүдний согог засал ба гоо сайхны шүдэлбэр

-  АВАГДДАГГҮЙ ШҮДЭЛБЭР /ЭСТЕТИК-ГОО САЙХНЫ/

-  АВАГДДАГ ШҮДЭЛБЭР

Лазер эмчилгээ