Биднийг сонгох шалтгаан

Эмч Б.Эрдэнэбатын олон арван хүнд инээмсэглэлийг бэлэглэсэн түүний зарим эмчилгээнээс та бүхэнд харуулж байна. Энэхүү "Өмнө ба дараа" гэсэн  зураг нь гоо сайхны эмчийн чадварыг илэрхийлэх бодит шалгуур болдог.