Биднийг сонгох шалтгаан

Өвчтний шинэ инээмсэглэл төгс болоход эмчийн гоо сайхны мэдрэмж чухал үүрэгтэй.  Түүнээс гадна эмч өвчтнөөс хэв авсны дараа   лаборторт хийлгэхэд  зарим тохиолдолд алдаа гардаг. Тэгвэл манай эмнэлгийн хувьд эмч өвчтнөөс хэв авч, өөрөө шаазан шүдэлбэрээ хийдэг учир  шаазан бүрээс, шаазан паалангийн хэлбэр, урт, өргөн, өнцгийг эмчтэй нарийн зөвлөлдснөөр гоё сайхан инээмсэглэлтэй болж чадна.