Биднийг сонгох шалтгаан

Эмнэлгийн үйлчилгээ бүр нь ялгаатай үнийн тарифтай байдаг учир тухайн хүн өөрийн санхүүгийн төсөвт тохируулж сонгох болдог. Манай  эмнэлгийн үйлчилгээний үнийн тариф нь бусад ижил үйлчилгээ үзүүлдэг эмнэлгүүдтэй харьцуулахад илүү боломжийн үнэтэй болно.