Зөвлөгөө

Шүдний утсаар шүдээ цэвэрлэж сурцгаая

toth_floss.jpg

  •  Шүдний утсыг 30-45 см урттай авч хоёр гарын дунд хурууны үзүүрт     ороож, долоовор болон эрхий хуруугаар  барина.
  • Утсаа буйланд хүргэлгүйгээр шүд хоорондын завсраар дээш, доош хөдөлгөөн хийж шүдний завсрыг цэвэрлэнэ.