Танилцуулга

Эмч Оюунцэцэг

89.jpgЭмч Оюунцэцэг нь Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Шүдний Факультетийг  Нүүр амны эмчээр 1993 онд төгсөж Япон Улсын Окаяамагийн Их Сургуулийн Анагаах Ухаан ба Шүдний Сургуулийг 2005 онд "Хүүхэд Урьдчилан сэргийлэлт" сэдвээр Анагаах Ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.   ЭМШУИС, НАСС Эрдэм Шинжилгээний Институтын дэд захирал, ЭМШУИС, НАСС  Тэнхмийн эрхлэгчийн албыг хашдаг бөгөөд одоо тус эмнэлэгт хүүхдийн зөвлөх эмчээр ажиллаж байна.

Бусад ажил:

  • Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал Урьдчилан Сэргийлэлтийн Холбооны Ерөнхийлөгч
  • ЭМЯ-ны Нүүр Ам Судлалын Мэргэжлийн Салбар Зөвлөлийн гишүүн
  • Шүд Эрүү Нүүрний Эмгэг Судлалын Төвийн зөвлөх эмч
  • Нүүр Ам Судлалын Сургуулийн Эрдэмтдийн Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

 

 

 

ÝÌØÓÈÑ,ÍÀÑÑ

Ýðäýì Øèíæèëãýýíèé,            2008-2011он              Äýä çàõèðàë  

Èíñòèòóò