Биднийг сонгох шалтгаан

Бүх зүйл таны инээмсэглэлээс эхэлдэг. Инээмсэглэл нь таныг хэн бэ гэдгийг тодорхойлж  танаас мэдээлэл авах  хамгийн чухал  шинж чанар болдог төдийгүй итгэл  найдвар, нөхөрсөг байдал, эрүүл мэнд  болон залуу сайхан харагдах нь инээмсэглэлтэй шууд холбоотой байдаг.